Taku Manu Tāwhiowhio

Date
2011-09-04
Authors
King, JS
Supervisor
Item type
Composition
Degree name
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AUT University; Tāmata Toiere
Abstract

I te marama o Hakihea, i te tau 2010, i toko ake te huatau kia titoa tētehi waiata mō Tā Pāora Reeves. Nā tōna kaha ki te mahi i te ao Māori, i te ao Pākehā, ā, i te ao Atua anō hoki. E mohiotia whānuitia ana e te tī, e te tā, ehake a Tā Pāora Reeves i te tangata, he ata kē ia nō te Atua. Ko ia rā hoki te Manukura o te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau. Nō reira, he waiata tautoko tēneki waiata. He waiata whakareka hoki i ngana kupu, i ngana kōrero waiwaiā. He waiata e tiutiu atu ana ki ngā manu o te kī, kia whakapiripiri mai ki te rākau taumatua, ki reira kōrerorero ai ngā take o te wā. He pātere e takitaki haere ana i ngā tohu whenua, tohu maunga, tohu awa, tohu moana anō hoki. Kei roto tonu i ngā ingoa o ngā wāhi he kōrero hītori tāngata, he kōrero hītori whenua mō Tāmaki Makau Rau.

Description
Keywords
Manukura, Pātere o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau, Ngā Wai o Horotiu, Te Pūrengi.
Source
DOI
Publisher's version
Rights statement
Tāmata Toiere is free to access as it is a non-profit project with the purpose of increasing access to waiata and haka.