Te Ao Taketake

Date
2011-10-01
Authors
King, JS
Supervisor
Item type
Composition
Degree name
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AUT University; Tāmata Toiere
Abstract

Kua roa tā tātou whawhai, arā, tā te ao taketake whawhai ki a tauiwi, mō te mana motuhake o te tangata. Kei roto i ngā pukapuka hītori me ngā kōrero tuku iho a ngā tūpuna te taunakitanga o ngā taukumekume, o ngā kakaritanga ki a tauiwi. I pae mai a tauiwi ki uta ki ngā takutai o ngā whenua katoa o te ao. Ko tā tauiwi mahi ki te ao taketake, he patu tikanga, he kōhuru tāngata, he raupatu whenua, ā, monemone noa. Ki ngētehi tāngata kua panoni ngā tai, kua mutu tēneki mahi, ā, kua murua ngā hara o tauiwi mā. Engari kē, ki ngētehi atu, e whakamau tonu ana i ngā kinonga a tauiwi. E patua tonutia ana ngā tikanga taketake, e raupatu whenua tonu ana a tauiwi. Heoti anō, ko te tino e whakararuraru ana i ngā mātanga mātauranga o te ao taketake, ko te kōhurutanga o te mana motuhake, ā, ko te tūrakitanga hoki o te tino rangatiratanga. He āhua kino, he whakaaro kino kua āta kuhu haere i ngā poka o te hinengaro, i ngā kokonga o te ngākau, ā, i ngā awe o te wairua. E pā kaha tonu ana tēneki āhua ki ngā tāngata o te ao taketake.

Description
Keywords
Tāngata taketake o te ao
Source
DOI
Publisher's version
Rights statement
Tāmata Toiere is free to access as it is a non-profit project with the purpose of increasing access to waiata and haka.