He Poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia Nā Te Wharehuia Milroy

Date
2008
Authors
King, JS
Supervisor
Item type
Other form of assessable output
Degree name
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Te Ara Poutama
Abstract

I whakaeke a Te Wharehuia i te ope i tae atu ki runga i te marae o Waikawa i te taha o Te Rere Amoamo, arā, o Monte Ohia. I haria mai te tūpāpaku i Ōtautahi ki te marae o tana wahine. Ka mutu ngā whaikōrero a te tangata whenua, a Te Āti Awa, i roto i te wharenui, ka tū atu a Awanui Black nō Ngāti Pūkenga, te iwi o Te Rere Amoamo, ki te wāhi i ngā kōrero mō te manuhiri. Ka whai mai a Hohepa Williams, kātahi ka tū atu ai a Te Wharehuia me tana poroporoaki e whai ake nei.

Description
Keywords
Te Rere Amoamo Monte Ohia
Source
Te Kaharoa, vol. 1(1)
DOI
Rights statement
Te Kaharoa is a free-access, multi-disciplinary, refereed, e-journal focusing on indigenous Pacific issues.