• Tūpuna Kori Tinana: An Ancestral Māori Approach to Physical Activity

      Rangi, Te Miri (Auckland University of Technology, 2021)
      “Taku uaua ko te Rangi e tū nei, Taku uaua ko Papa e takoto nei, Whiri kaha, toro kaha te uaua” (My sinew is like the sky above, My sinew is like the earth below, Let my sinews gather strength and exert strength.) The ...