• He Poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia Nā Te Wharehuia Milroy

   King, JS (Te Ara Poutama, 2008)
   I whakaeke a Te Wharehuia i te ope i tae atu ki runga i te marae o Waikawa i te taha o Te Rere Amoamo, arā, o Monte Ohia. I haria mai te tūpāpaku i Ōtautahi ki te marae o tana wahine. Ka mutu ngā whaikōrero a te tangata ...
  • ‘He poroporoaki ki te rangatira nā tana irāmutu’

   King, JS (AUT University; Te Kaharoa, 2011)
   He kupu whakataki: I te 29 o ngā rā o Whiringa ā-nuku, 2010, i mate mai tētehi o ngā tino kaumātua nō te kāinga nei, nō Te Tahaaroa. Ko te iwi ko Waikato, ko te hapū ko Ngāti Mahuta (ki te tai hauāuru). Ko tōna marae ko ...
  • Taku Manu Tāwhiowhio

   King, JS (AUT University; Tāmata Toiere, 2011)
   I te marama o Hakihea, i te tau 2010, i toko ake te huatau kia titoa tētehi waiata mō Tā Pāora Reeves. Nā tōna kaha ki te mahi i te ao Māori, i te ao Pākehā, ā, i te ao Atua anō hoki. E mohiotia whānuitia ana e te tī, e ...
  • Taku Maukura e Rere Rā

   King, JS (AUT University; Te Ipukarea, 2011)
   He Poroporoaki ki a Tā Pāora Reeves, Te Manukura o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau 2005-20011. Poroporoaki are eulogies, or farewell speeches to the dead, and contain beautiful language and express people’s grief. ...
  • Te Ao Taketake

   King, JS (AUT University; Tāmata Toiere, 2011)
   Kua roa tā tātou whawhai, arā, tā te ao taketake whawhai ki a tauiwi, mō te mana motuhake o te tangata. Kei roto i ngā pukapuka hītori me ngā kōrero tuku iho a ngā tūpuna te taunakitanga o ngā taukumekume, o ngā kakaritanga ...