• Tūwhitia Te Hopo, Mairangatia Te Angitū

      Cowell, J (Te Ara Poutama - the Faculty of Maori and Indigenous Development, Auckland University of Technology, 2017)
      Tokohia kē nei ngā tāngata e whai ana, e ako ana i te reo Māori ka patua tonutia, ka whakatekotekotia anō e tēnei mea rongonui, e te whakamā? I ēnei rā, ko te nuinga o ngā pakeke e kōrero Māori ana, he reo rua Māori. I ...